Pompa elektroniczna automatycznie dostosowuje prędkość obrotową do nowych warunków, zmieniając punkt pracy pompy

2019-09-05

W przypadku wysokości podnoszenia chodzi o wartość ciśnienia, którą pompa musi wytworzyć, aby ciecz została wtłoczona na odpowiednią wysokość. Nie wymagaj�ca obs�ugi, bezd�awnicowa pompa cyrkulacyjna do monta�u w ruroci�g. Pompa co z funkcją AUTOADAPT. Elektroniczna pompa obiegowa jest maszyną roboczą, której zadaniem jest wywołanie przepływu cieczy. Pompa elektroniczna automatycznie dostosowuje prędkość obrotową do nowych warunków, zmieniając punkt pracy pompy. Wśród asortymentu znajduje się między innymi pompa cyrkulacyjna, która będzie wspomagała obieg wody pitnej w Twoim domu lub pompa do pieca, która zapewni Ci ciepło. Ustawienia pompy Pompa obsługiwana jest za pomocą czerwonego pokrętła. Pompa mo�e by� stosowana w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych �redniej wielko�ci. Pompa ta jest odpowiednia do układów ze stałym lub zmiennym przepływem, tam gdzie konieczna jest optymalizacja punktu pracy pompy. Dzięki temu pompa cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na niekorzystne działanie wody. Pompa pracuje na przemian z wysoką i niską prędkością obrotową w celu ułatwienia koncentracji pęcherzyków powietrza i dalej usunięcia go poprzez odpowietrznik z instalacji. Jeśli pompa do CO odnotuje brak zasilania, urządzenie uruchomi pamięć ostatniego trybu. Pompy należy dobierać tak, aby przy zadanych parametrach (wydajności i wysokości podnoszenia) pompa pracowała z optymalną sprawnością. Pompa obiegowa to urządzenie, które ma zapewnić sprawny obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania. Pompa przeznaczona dla klientów, którym leży na sercu środowisko naszej planety, gdyż zużycie prądu jest kilkukrotnie niższe, niż w klasycznej pompie. Przeznaczenie: Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa. Pompa cyrkulacyjna to urządzenie, które w szybki i sprawny sposób rozprowadza wodę pitną po rurach w całym domu. Pompa posiada wał i łożyska ceramiczne, co zapewnia jej cichą i długowieczną pracę. Pompa przeznaczona do centralnego ogrzewania. Aby pompa ciepła CWU pracowała należycie, powinna zostać zaopatrzona w filtr osadnikowy. Pompa elektroniczna Diamond umożliwia automatyczne sterowanie różnicą ciśnienia. Energooszczędna pompa spełniająca wymogi właściwe dla pomp klasy energetycznej. Powietrzna pompa ciepła może też stanowić jedyne źródło ciepła. Jeżeli pompa ma pracować w innym trybie i na innej nastawie wysokości podnoszenia, wartości te należy na pompie ustawić. Pompa cechuje si� z du�ym momentem rozruchowym i jest wyposa�ona w funkcj� automatycznego odblokowywania si�. Dodatkowo pompa odznacza się dość niskim poborem prądu. A) ręcznie – pompa ma przełącznik prędkości obrotowej, zwykle 3- lub 4-stopniowy. Pompa CO to element, który znajduje zastosowanie w systemach grzewczych, centralnych oraz solarnych. Wysokości podnoszenia 6 m to bezdławnicowa pompa co z mokrym wirnikiem silnika, uszcze. Z reguły pompa jest okablowana fabrycznie. Pompa cyrkulacyjna CWU pracuje wyjątkowo cicho. Pompa cechuje si� du�ym momentem rozruchowym i jest wyposa�ona w funkcj� automatycznego odblokowywania si�. Bez względu na typ, każda elektroniczna pompa obiegowa jest pompą wirową, której ciecz napływa do wirnika osiowo. Po 10 minutach pompa zatrzymuje się i przechodzi automatycznie do trybu pracy p-c. Wysokości podnoszenia 4 m to bezdławnicowa pompa co z mokrym wirnikiem silnika, uszcze. Pompa elektroniczna Circula serii Mercurio jest innowacyjnym rozwiązaniem w tym typoszeregu pomp. Pompa serii Nova jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które stale i automatycznie dostosowują wydajność pompy do wymagań systemu.