Luksomierz LS-200 ze względu na niską cenę przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania w szkolnictwie, w domu

2019-10-08

Kieszonkowy luksomierz do pomiaru jakości światła w pomieszczeniach. Za pomocą uchwytu na ławie fotometrycznej umieszczano kolejno w strumieniu wzorca światłości oraz pozostałych źródeł światła luksomierz odniesienia, a następnie luksomierz badany. TM202 Tenmars luksomierz wykonuje następujące pomiary: – natężenie oświetlenia. Luksomierz LS-200 ze względu na niską cenę przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania w szkolnictwie, w domu. Luksomierz posiadają wbudowaną pamięć oraz szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pomiary. Luksomierz przeznaczony jest do pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie 0,1 lx÷19,99. Podczas wykonywania pomiarów wykorzystano luksomierz odniesienia, który służył jako dodatkowy wskaźnik kontroli parametrów elektrycznych wzorców światłości. Po odpowiednim ustawieniu wzorca światłości na ławie fotometrycznej umieszczono na wózku wzorcowany luksomierz wraz z głowicą fotometryczną. Zastosowanie podanych w tabeli 6 współczynników korekcji barwowej zmniejszyłoby błędy uzyskania niepoprawnej wartości natężenia oświetlenia. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono błędy względne oraz błędy kosinusowe luksomierzy, a także współczynniki (wskaźniki) korekcji barwy. TM720 Tenmars luksomierz wykonuje następujące pomiary: – natężenie oświetlenia. Luksomierz LXP-10B charakteryzuje się maksymalną rozdzielczością 0,01. UWAGA: luksomierz wraz z głowicą pomiarową stanowią komplet, dla którego dokonywana jest kalibracja. Luksomierz przeznaczony jest do pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego w zakresie 0,1 lx÷199,9. Jeśli po dokonanej regulacji zmierzona wartość znajduje się poza zakresem tolerancji (lub jest brak możliwości regulacji) badany luksomierz powinien zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Luksomierz AX-L230 marki AXIOMET jest precyzyjnym cyfrowym miernikiem, pozwalającym na pomiar natężenia oświetlenia w otaczającej użytkownika przestrzeni. Dołączenie przystawki do pomiaru luminancji zmienia luksomierz L-200 w miernik luminancji. LXP-2 Sonel luksomierz wykonuje następujące pomiary: – natężenie oświetlenia. Luksomierz posiada wbudowaną pamięć oraz szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pomiary. Luksomierz cyfrowy - miernik z ruchomym czujnikiem światła. Porównując błędy względne z błędami całkowitymi dla luksomierzy oznaczonych numerami od I do III, można stwierdzić, iż są dużo mniejsze, niż deklarowane przez producenta błędy całkowite. Luksomierz posiadają wbudowaną pamięć oraz szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pomiary.